Think Tank

Biblioteca Civilizaţiilor - locul, unde într-un regim academic neîntrerupt, al prezentărilor verbale şi video, lecţiilor deschise, dezbaterilor de experţi se înfăptuiesc proiecte de cercetare.

Proiectul ”Moldova. Compasul moştenirii culturale” – este o interpretare nouă şi neobişnuită a istoriei regiunii carpato-nistrene. Noutatea constă în prezentarea istoriei în unitatea structurală a cinci proiecţii: culturală, socială, cea a tehnologiilor producerii uneltelor, politică (proiecţia puterii) şi locurilor memoriei. În înţelegerea proceselor istorice accentele se pun pe tendinţe şi legităţi de lungă durată, caracteristice pentru respectiva istorie locală. În atenţia sporită a specialiştilor Şcolii Antropologice Superioare (arheologilor, istoricilor, antropologilor culturali) – periodicele procese catastrofice în regiune, rupturile culturale şi tehnologice, schimbarea populaţiei.

Țesătura tuturor proceselor şi evenimentelor studiate este înscrisă în contextul istoriei globale. Numitele obiecte şi monumente ale moştenirii noastre culturale sunt poziţionate ca locurile memoriei (”memoriei reconstruite”). Merită subliniat că în cazul nostru este vorba de ”locurile memoriei” care au tangenţă cu tezaurul cultural in regiunea popoarelor germanice, celtice, slave, iraniene, turcice, dar nu numai cu perioada istoriei moldoveneşti propriu zise din ultimii 600 ani.

Proiectul ”Anatomia socială a Moldovei” – sondaje sociologice consecvente, cercetări sociologice cantitative şi calitative. Noutatea proiectului constă în faptul, că pentru prima dată scopul cercetării este studierea structurii sociale autentice, nu a celei formale. Sunt depistate centrele principale de formare a puterii reale şi a prestigiului, resursele obiective şi structura profesională a populaţiei economic active, se determină tendinţele curente a mobilităţii verticale şi orizontale.

La aceste sarcini se adaugă şi cercetarea obligatorie, înţelegerea ”evenimentelor memoriei colective” – războaielor, represiunilor sovietice, Holocaustului, perioadelor Basarabiei ”ruseşti” şi a celei ”româneşti”, modernizării sovietice, a perioadei ”anilor 90”, ”conflictului de pe Nistru”.
Transparenţa şi caracterul interactiv al procesului de cercetare sunt elementele indispensabile, care transformă Biblioteca Civilizaţiilor într-un generator al accidentelor trecutului îndepărtat şi ai prezentului reîntoarse din neant.