Biblioteca Civilizaţiilor

Biblioteca Civilizaţiilor Marc Blochprima Bibliotecă publică cu Acces Liber în Moldova şi în acelaşi timp este o subdiviziune a Universităţii Şcoala Antropologică Superioară.

Prin decizia Senatului Şcolii Antropologice Superioare în 2015 bibliotecii universitare i s-a conferit numele marelui istoric francez, co-fondator ai Şcolii Analelor (Ecole des Annales), care a avut o influenţă principială  nu numai asupra  ştiinţei istorice, ci şi asupra percepţiei unor fenomene, precum sunt ”timpul” şi ”mentalitatea”, în mai multe direcţii ale gândirii umaniste. Viaţa şi creaţia lui Marc Bloch, ucis de nazişti în 1944, în sine sunt un exemplu ilustru a sacrificiului pentru adevăr, adus  în unitatea  inseparabilă a ipostazelor de cetăţean şi savant.

Biblioteca conţine în jur de 50 000 volume preponderent din domeniul istoriei, arheologiei, antropologiei culturale, sociologiei în diferite limbi. Fondurile Bibliotecii se completau din anul 1997. În ele au intrat colecţiile personale de cărţi ale unor savanţi remarcabili, cum au fost Bernard Hensel (Berlin, Germania), Pavel Boriskovskyi (Sankt-Petersbourg, Rusia), Nicolai Mohov, Iakov Kopanskyi, Pavel Sovetov, Pavel Bârnea, Vsevolod Markevici (Chişinău, Moldova), Alexandr Gudkov (Odesa, Ucraina). Biblioteca se află într-un proces neîntrerupt de schimb de cărţi cu cele mai de vază centre bibliotecare şi de cercetare din UE, Russia, Ucraina. 

Biblioteca dispune de cataloage pe suport de hârtie şi electronic. La-ndemâna cititorului este şi-un  router bine pus la punct şi comod pentru căutarea cărţilor pe rafturi.  Aceste facilităţi permit cititorilor să-şi găsească de sine stătător literatura dorită şi de a se folosi de fonduri fără asistenţa colaboratorilor bibliotecii.

Biblioteca este şi un fel de coworking space,  un loc confortabil şi optim pentru întâlniri personale şi de business, un loc pentru odihnă intelectuală. Cafea aromată, design interior al unei vile din sec. XIX  - minunată atmosferă pentru a-ţi simţi locul tău unic şi irepetabil în istorie.